Đăng ký mẫu thử

Làm phẳng và mờ sẹo

• Phạm vi khuyến mãi: Toàn quốc.
• Thời gian đăng ký nhận quà: Từ ngày 03/04/2017 đến hết ngày 30/04/2017.
• Khách hàng của chương trình khuyến mãi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết của chương trình quà tặng:

Khách hàng đăng kí nhận mẫu thử sản phẩm Gel mờ sẹo ScarZ
• Số lượng mẫu thử: 1000 sản phẩm Gel mờ sẹo ScarZ.
• Khách hàng vui lòng đăng kí đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin trên.
• Mỗi tên, số điện thoại, email, địa chỉ chỉ được đăng kí nhận mẫu thử 1 lần.
• BTC sẽ chọn ra 1000 khách hàng may mắn để nhận mẫu dùng thử.
• Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu mẫu thử thất lạc do khách hàng đăng kí thông tin không chính xác.
• Mẫu thử sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 1 tuần từ khi kết thúc đăng kí nhận mẫu thử (03/04/2017 30/04/2017).
* Kết quả chương trình sẽ được công bố tại (link trang danh sách trúng giải) vào ngày 5/5/2017

Quy định chung

• Khách tham gia chương trình cần phải đọc, hiểu rõ và tuân theo các thể lệ và điều kiện tham dự chương trình.
• BTC có quyền thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung thể lệ chương trình mà không báo trước.
• BTC có thể sử dụng thông tin cá nhân cho khách hàng đăng ký nhận quà tặng cho các hoạt động quảng cáo khác.
• BTC sẽ trực tiếp giải quyết các trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến chương trình và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng.
• Nhân viên công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), các công ty đối tác và các bên thứ ba tham gia tổ chức thực hiện chương trình này đều không được tham gia